ליקויי בניה
בדק בית
איתור ליקויי בניה
דוגמאות ליקויי בניה
מחיר בדק בית
ביקורת מבנים
עורכי דין בניה ונדלן
חברות בניה
ניסור בטון
קידום אתר בניה

ליקויי בניה - דף בית ליקויי בניה

בדק בית
ביצוע בדק בית על ידי מומחים בתקופת הבדק מאוד חשובה. בישראל ישנם הרבה חברות המציעות שרות בדק בית. במסגרת הבדק מהנדס בניין מומחה או קונסטרוקטור שמבין בתכניות וחישוב כמויות של חמרי בנייה יאתר את הליקויים הקיימים בבית ובשטח הניכלל בבית. בסוף הבדיקה תקבלו חוות דעת הנדסית כוללת עובדות לרוב מצולמות של כל המפגעים, הליקויים והבעיות שניתגלו בתהליך בדק הבית. זו גם ההזדמנות לגלות ולהבין עד כמה הבית שלכם בנויי בצורה איכותית, והאם קיימת ירידת ערך נדלנית בגינן של הבעיות שניבדקו ונמצאו כלא הולמות. מקרה ידוע של בדק אשר בוצע בבית פרטי באזור הדרום ניתגלתה עובדה מצמררת לגבי ממד אשר נבנה שלא לפי התקן, כאשר התברר כי חמרי הבניה - הבטון - היה באיכות ירודה והכיל אחוזי חול בתערובת המלט בצורה מוגזמת. משמע הקבלן חסך באחוזי המלט עד כדי הגזמה פושעת. מנהלי חברה מסויימת המעורים היטב בתחום מציינים את חשיבותו של בדק בית מקצועי שהרי ענף הבניה בארץ מתאפיין כחובבני ורק מעט חברות בניה מתאפיינות ברמת בניה תקנית וחוקית. אמנם התקנים והחוקים השונים מחייבים את הקבלנים לעמוד באופן מלא בדרישות כבר בשלב הבניה, אך בפועל הרשויות השונות אינן מוודאות עמידה ברמת הבניה מה שיוצר את הפער בן הרצוי למצוי ולמרבית הנזקים בדירות חדשות.

בדק בית ותביעה
ישנן שתי טעויות נפוצות בנוגע למונח בדק בית או שנת בדק:
1 טעות שרבים טועים בה מתייחס לטענת הקבלן לפיה לא ניתן להגיש תביעה כנגדו במהלך שנת הבדק קרי כוונתו במהלך השנה הראשונה מאז שהדירה נמסרה על ידו לרוכש, אלא לכל היותר רק לאחר "תקופת צינון" זו. זו טעות די נפוצה שרבים וטובים נוטים ליפול בה, המונח "שנת בדק" אינה אלא המצאה מתוחכמת של הקבלנים שהשתרשה ברבות השנים וכל מניעיה הנם גם פסיכולוגיים במובן זה שהקבלן מבקש בדרך זו להרגיל במהלך תקופה ארוכה של שנה לפחות את הרוכשים "לחיות בשלום", עם הליקויים בדירתם
2 טעות שניה במצב הפוך מהאמור לעיל, ישנם קבלנים הטוענים כלפי הרוכשים כי במידה ולא תבעו אותם או באו בטענות לגבי ליקויי בניה תוך שנה ממסירת הדירה, הרי שאז הנם מנועים מלבוא בדרישות או תביעות כנגד הקבלן. זו הטעיה מכוונת נוספת, חסרת בסיס, של הקבלנים כנגד רוכשי הדירות במטרה להרתיעם ולפגוע בזכויותיהם. על פי חוק המכר ישנם מאז מסירת הדירה שתי תקופות אחריות: הן תקופת בדק בפרקי זמן שונים בהתאם לטיב הליקוי, ראה פירוט להלן, והן בנוסף תקופת אחריות הממשיכה עוד 3 שנים מעבר לתקופת בדק בית.
מאת : יעקב גנים, עו"ד.

בדק בית ועלות ליקויי הבניה
כדרכם של דברים לא מעט חברות המבצעות בדק בית ומאתרות ליקויי בניה שונים עורכות ומגישות ללקוח קרי מזמין הבדיקה דוח מפורט אשר מכיל את כל המרכיבים של הדירה או המבנה אשר בדקו, כאשר ישנה חלוקה לפי כל רכיב או איזור - מיקום שבו נמצאו הליקויים. לכל פריט שניתגלה וכל מרכיב הם רושמים עלות מעוערכת או מדודה של עלות התיקון - וזה במיקרה ויש אפשרות לתקנו או להחליפו. גם כאשר אין יכולת טכנית סבירה לתיקון נניח חדר קטן מידי הם נוטים לרשות את עלות הפיצויי שמגיעה לרוכשים. כאן רבותיי כדאי לתת את הדעת כי עלות זו לא תמיד מציאותית נכוחה. שהרי מבצע הבדיקה אשר בדק את הטובין שלכם נוטים להגזים לגבי עלות התיקון או הפיצויי המגיע לכם וזאת מסיבות שונות ומטעמיהם הם שלהם. על כן אם המחיר הנקוב בסוף הדוח הוא בשיעור של קרוב למאה אלף שח - אל תמהרו לתכננן מה לעשות בכסף שתקבלו מקבלן הבניה, וזה מן הסתם לא הסכום שתקבלו כפיצויי במידה והגשתם תביעה באמצעות עורכי דין. גם שופט שיבחן את הדברים במהלך המשפט אינו תמים דעים שחישובי הכספים אינם כורח מציאותי ושמאי מקרקעין ממונה ומקובל על שני הצדדים בתביעה יאמוד יותר במדוייק כמה מגיע לכם בשח עבור כל חלק בבית כולל עלות תיקונים באופן אישי עם אנשי מקצוע בנאים ושיפוצניקים שתבחרו.

שנת בדק
בתום השנה הראשונה מכניסת הדיירים לבית שנרכש מחברת בניה או קבלן בניה, נהוג שבעלי הדירה עורכים עם נציג הקבלן רשימת ליקויים ונזקים הקיימים בבית וניגלים לעין המתבונן לפי הסדר בכל הבית סביבתו הקרובה אשר נכללת בגבולות הבית או ברכוש המשותף, לעיתים גם בגינה אם מדובר בבית קרקעי קוטג או מבנה הקשור לבית, כל זאת כדי שהקבלן בונה הבית יתקן אותם. וכאן הטעות של רוכדי הבית. עדיף ומומלץ מאוד לבצע בדק בית עם מהנדס ביניין מומחה בעל ניסיון ורקע הרבה יותר טוב משל הדיירים רוכשי הבית. מהנדס בניה מומחה ידע לזהות ולאתר ליקויי בניה ונזקים בתוך בית חדש, ולעיתים ימצא סימנים ועדויות ללליקויים אשר אינם בולטים לעת עתה אולם יצוצו על פני השטח בעתיד כגון חוסר חגורת בטון מעל משקוף דלת אשר בעתיד יצוצו בו סדקים והוא חלילה יגדל. מהנדס אשר יבצע את תהליך בדק בית בתום שנת הבדק יגיש חוות דעת מיקצועית כתובה מטעמכם אשר אותה ניתן יהיה להעביר לקבלן הבניה לשם תיקון הליקויים.
אם ניתגלו ליקויי שאינם ברי תיקון - ויש כאלה לא מעט - והינם משמעותיים וקריטים כגון גודל חדר שינה הקטן מאשר נחתם בחוזה, או ממד שנבנה שלא לפי התקן... או אז מומלץ לפנות אל עורכי דין מומחים בתחום נדלן/בניה/מקרקעין ולבדוק אפשרות הגשת תביעה כנגד חברת הבניה.

ערבות בנקאית עבור בית
החוק מגדיר בבירור את הערבות אשר הרוכשים של הנכס הנדלני אמורים לקבל כנגד תשלום ומקדמות והעברות בנקאיות למוכר.
ישנה את הדוגמה שלנו שעוד הרבה זמן לפני הכניסה המיוחלת לבית, דרשנו קבלת ערבות בנקאית עבור כספים ששולמו לקבלן שבנה את הבית. לקבלן הבניה שולמו מאות אלפי שח, והוא התחמק ממתן ערבות עבור הבית כנידרש בחוק במשך שנים.
ציטטת החוק :
לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר:
(תיקון מס' 4) תשס ח-2008
(1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית צו הקפאת הליכים, או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית;

חברות בדק בית
שיטוט באינטרנט יוביל אותכם בשלב מסויים לאיתור כמה חברות בדק בית אשר בו יש מידע נוסף עשיר ורב לפי נושאים בכל הקשור לשאלות ותשובות שאופיניות עבורכם. בין אם זה בית חדש הנרכש ישירות מבחרת בניה/ קבלן בניה, או שזה בית יש שניה. חשיבות הבדיקה בעת זו היא קריטית לפני תום שנת בדק הבית. מוזמנים לבקר

בדק בית -ביצוע
קל מאוד להאשים את הקבלן אולם - קחו בחשבון שהכשלים בבית אינם נובעים מהחלטת החברה במזיד ואין הם מכוונים, פשוט מאוד חברת הבניה מעסיקה קבלני משנה ואנשי מקצוע חיצוניים - כל אחד בתחום שלו כגון חשמלאי, צנרת מים, ביוב , רצפים, טייחים יציקת שלד וכהנה, ולעומד בראש הפרוייקט אין אפשרות לפקח על עובדים חיצוניים דקה אחר דקה ולשהות בפועל בתוך המבנה יומם ולילה. את הבדיקה ואיתור ליקויי הבניה, בן אם זה בית מיד שניה או מחברת בניה כדאי שיבצעו מומחי בדק בית , שמאי מקרקעין או כל מומחה אחר. ניתן לבצע בדיקה כבר מיום הכניסה לדירה אולם אפשר להמתין גם תקופה של כמה וכמה חודשים עד אשר יצוצו ליקויי בניה בבית. רוב האוכלוסיה חושבת כי המועד לביצוע הוא רק בתום שנת בדק , אולם כבר ידוע כי ישלם מרכיבים בבית שתקופת הבדק קבועה בהתאם לרכיבי הבניה השונים ולא רק שנה, תלויי בסוג הרכיב.


בדק בית    ליקויי בניה